პორტფოლიო

სასტუმრო

ქ. გორში სამეფოს ქუჩაზე, მრავალფუნქციური შენობის არქიტექტურული პროექტი. შენობაში გათვალისწინებულია სასტუმრო და კომერციული დანიშნულების ფართები.

აგარაკი

საცხოვრებელი აგარაკის არქიტქეტურული პროექტი, შენობა გათვალისწინებულია აგარაკის მშენებლობის მსურველთათვის.

აგროქართლი

ქ. გორი, შპს “აგროქართლის” ცენტრალური ოფისი, არქიტექტურული პროექტი და დიზაინი. მშენებლობის პროცესი 2015 წელი

სასტუმრო

სასტუმრო არქიეტქტურული პროექტი, დიზაინი. შენობაში გათვალისწინებულია 15 სასტუმრო ოთახი.