პორტფოლიო

აგარაკი

საცხოვრებელი აგარაკის არქიტქეტურული პროექტი, შენობა გათვალისწინებულია აგარაკის მშენებლობის მსურველთათვის.

აგროქართლი

ქ. გორი, შპს “აგროქართლის” ცენტრალური ოფისი, არქიტექტურული პროექტი და დიზაინი. მშენებლობის პროცესი 2015 წელი

სასტუმრო

სასტუმრო არქიეტქტურული პროექტი, დიზაინი. შენობაში გათვალისწინებულია 15 სასტუმრო ოთახი.

სკვერი

ქ. გორი, სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარე სკვერის ვიზუალიზაცია

რესტორანი

არსებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი, ძველი ქართული რესტორნის სტილში დამუშავება და მისი ვიზუალიზაცია.