ჩემ შესახებ

ლაშა გაგნიძე

დაბ. თარიღი: 19.03.1983
ტელ.: 571 97 97 27
ელ. ფოსტა: lashgagnidze@gmail.com
მისამართი: საქართველო

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი.

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – აღრიცხვისა და აუდიტის ფაკულტეტი.

სასერთიფიკატო კურსები

ESRI –  ArcGIS Desktop, Spatial Analyst and 3D Analyst, სრული კურსი

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი –  ArcGIS Desktop, Spatial Analyst and 3D Analyst, სრული კურსი

სამუშაო გამოცდილება

შპს “ოლპროექტი” – დირექტორი, არქიტექტორი

ააიპ ” გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო” –
გეოინფორმაციული სისტემების მთავარი სპეციალისტი

ააიპ ” გორის მუნიციპალიტეტის სივრცით მონაცემთა უსზუნველყოფის სამსახური” –
დირექტორი

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ურბანული დაგეგმარებისა და
არქტიტექტურის სამსახური – მთავარი სპეციალისტი

ვაპმმერ გეორგია – დიზაინერი

კომპიუტერული უნარები

Archicad

ArcGIS

Autodesk 3Ds Max

Lumion

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft MS Office