საცხოვრებელი სახლის პროექტი

Share

ქ. გორში 1 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი, სადაც გათვალისწინებულია 3 საძინებელი და წარმოადგენს 140 კვ.მ. ფართში შედის საზაფხულო ფართიც. საცხოვრებელი სახლის პრეოქტი წარმოადგენს კერძო მესაკუთრის დაკვეთას საკუთარ მიწის ნაკვეთზე.

You may also like...