პორტფოლიო

სკვერი

ქ. გორი, სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარე სკვერის ვიზუალიზაცია

რესტორანი

არსებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი, ძველი ქართული რესტორნის სტილში დამუშავება და მისი ვიზუალიზაცია.